Publicerad: 2021-11-10 14:47 | Uppdaterad: 2021-11-10 15:18

Nu implementerar vi Stratsys – dentmed och unitands nya stödsystem för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning

Färgglatt brev med rubriken välkommen till Stratsys
Så här ser brevet ut från Stratsys. Foto: N/A.

Arbetet med verksamhetsplaneringen digitaliseras. Alla medarbetare vid institutionen för odontologi och universitetstandvården kommer därmed få behörighet i ett nytt stödsystem kallat Stratsys.

Just nu pågår digitalisering av institutionens och universitetstandvårdens verksamhetsplanering. I dagarna kommer du att få ett brev från Stratsys. Det innebär att du har fått läsbehörighet i vårt nya stödsystem för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.

Första steget för ökad delaktighet

Just nu kan du bortse från mejlet och Stratsys om du så önskar. Din behörighet är bara ett kvitto på vårt första steg mot ökad delaktighet och måltydlighet. Det kommer att komma mer information.

Visar vilka mål och aktiviteter vi har att jobba med

Men om du är nyfiken så kan du med din nya behörighet följa uppbyggnaden av verksamhetsplanen för 2022. Det är också en av vinsterna med stödsystemet – att vi som medarbetare lätt ska kunna se vilka mål vi har satt upp för året, vilka aktiviteter vi har att genomföra för att uppnå respektive mål och hur vi ligger till.

Stratsys tydliggör ansvar och påminner ansvariga

I det nya stödsystemet kommer en ansvarig för respektive uppdrag, mål och aktivitet att tydliggöras. Det är respektive chef som lägger upp ansvariga för sin avdelnings, enhets eller kliniks respektive delmål och aktiviteter. Den som har ansvar för något får sedan påminnelser från systemet om att följa upp hur det går.