Publicerad: 2014-09-09 16:04 | Uppdaterad: 2014-09-15 13:08

Nu går startskottet för Sveriges första MOOCs

Karolinska Institutet blir i dag först i Sverige med att starta MOOCs (massive open online courses). Det betyder att universitetet under hösten berikas med över 70 000 nya kursdeltagare som världen över dagligen ska ta del av lärarnas spetskompetens.

Det är nämligen samarbetet med den internationella utbildningskoncernen edX som banat väg för MOOC-kurserna. EdX är en icke-vinstdrivande koncern och ursprungligen ett samarbete mellan Harvard Univiersity och MIT, Massachusetts Institute of Technology. Tanken är att med en gemensam plattform erbjuda kostnadsfri öppen webbutbildning av god kvalitet. I dag har samarbetet vuxit och totalt ingår 36 universitet med säten i alla världens kontinenter och mer än 900 000 individer finns på edX plattform.

– Jag ser enormt många spinoff-effekter med MOOC. Genom att vara en del i detta världsomspännande sammanhang ökar vi vår synlighet globalt och kan attrahera duktiga studenter på den internationella utbildningsarenan. Med kurserna skapas också en viktig intern process för utvecklandet av nya utbildningar, säger dekanus Jan Olov Höög.

KIx är namnet på Karolinska Institutets nätportal och idag startar alltså två av höstens fyra kurser som totalt har över 70 000 anmälda studenter från världens alla hörn. Trots dagens kursstart står anmälan fortfarande öppen och det enda som krävs för att delta är en dator och uppkoppling via internet. Den som vill få ett certifikat vid kursens slut måste däremot i god tid svara på de poänggivande uppgifterna för kursernas alla moment.

Läs mer om KIx.