Publicerad: 2023-01-12 12:50 | Uppdaterad: 2023-01-12 12:53

"Nu fokuserar vi på unga med post-COVID"

Porträttbild av Åsa Wheelock.
Åsa Wheelock Foto: Jeroen Wolfers

Möt Åsa Wheelock, forskargruppsledare på avdelningen för lungmedicin, institutionen för medicin, Solna

Tre frågor till Åsa Wheelock

Vilka är ni och vilket område forskar ni inom?

The Pulmonomics research group är ett tvärvetenskapligt team bestående av prekliniska forskare som framför allt utför våtlabbarbete, bioinformatiker och statistiker som betraktar sina datorer som sitt laboratorium, samt klinisk personal.

Våra forskningsintressen kan i stort definieras som att utveckla en medicinsk plattform för andningssystem för att karakterisera molekylära subfenotyper av kroniska inflammatoriska lungsjukdomar. Vi fokuserar lika mycket på translationella studier för att undersöka specifika undergrupper av KOL, astma och numera även lång-COVID – som på innovation och metodutveckling inom proteindetektering, statistik och dataintegrering.

Vilka gåtor hoppas ni kunna lösa?

Både astma och KOL är paraplydiagnoser, som vardera representerar ett dussintal etiologier. De kliniska variabler vi använder idag för att diagnostisera dessa sjukdomar är egentligen ganska trubbiga verktyg, och räcker inte till för att fenotypa patienter i relevanta undergrupper. Som ett komplement utför vi molekylär screening på många molekylära nivåer (mRNA, miRNA, proteomer, metabolomer) från många anatomiska platser i lungan (luftvägsepitel, immunceller, luftvägsutsöndringar, extracellulära vesiklar), som vi sedan integrerar med nätverksmodeller för att på så sätt få bättre statistisk kraft för att identifiera molekylärt distinkta undergrupper.

Vad forskar ni om just nu?

Just nu lanserar vi en hemmonitorerings-studie av patienter med postakut covidsyndrom (PACS), ibland kallat post-COVID.

Sedan starten av SARS-CoV-2-pandemin har mycket fokus lagts på att minska dödligheten för den akuta, svåra formen av COVID-19. En mycket större grupp av svårt drabbade individer har dock vuxit fram, med late-onset ihållande sjukdom. Denna grupp utgör en helt annan fenotyp av sjukdomen, från en annan demografisk grupp: De som kräver intensivvård är till stor del äldre eller multisjuka individer, medan majoriteten av post-COVID-patienter är unga, tidigare friska individer som på grund av milda initiala symptom i allmänhet inte sökte sjukhusvård.

Vårt hemmonitorerings-system möjliggör kontinuerlig uppföljning där monitorering av dagliga fluktuationer i symptom, aktivitet och lungfunktion hjälper till att identifiera undergrupper av sjukdomen, med särskild tonvikt på personer med lunginvolvering. Molekylära biomarkörer kommer att utvärderas med hjälp av vårt systemmedicinska arbetsflöde i lungprover som samlats in med bronkoskopi, samt från partiklar i utandningsluft (PEx). Systemet kommer också att användas för att utvärdera olika behandlingsformer.