Publicerad: 2024-02-08 11:24 | Uppdaterad: 2024-03-06 19:19

Nu finns råd och rekommendationer för digitaliserad undervisning

Studenter som pluggar
Studenter på KI. Foto: Liza Simonsson.

Med hjälp av digitala undervisningsmetoder finns det många sätt att variera din undervisning. Användningen av digitaliserade undervisningsmetoder har utvecklats snabbt, bland annat som en effekt av den snabba omställningen under pandemin. Nu finns råd och rekommendationer på hur du kan arbeta digitalt i samklang med KI:s pedagogiska grundsyn.

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå initierade under hösten ett projekt för att ta fram råd och rekommendationer för digitaliserad undervisning. Arbetet samlade nära fyrahundra lärares erfarenheter och tankar. 

Vad är bakgrunden till rekommendationerna?

Porträttbild på Ewa Ehrenborg ute i naturen
Ewa Ehrenborg. Foto: Privat.

– Det har efterfrågats av både lärare och studenter på KI så det är mycket glädjande att vi nu har råd och rekommendationer för digitaliserad undervisning. De kommer att vara till stor hjälp i arbetet med att hålla en hög kvalitet på alla våra utbildningar, säger Ewa Ehrenborg, vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

– Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till alla som bidragit för att få detta på plats: lärare, studenter, KIB och inte minst Undervisning och lärande (UoL), fortsätter Ewa Ehrenborg. 

Vilka är de viktigaste insikterna i arbetet?

Daniel Rössler Gausel, avdelningschef Digitalt lärande.
Daniel Rössler Gausel. Foto: Privat.

– Det finns en stor mångfald av sätt att framgångsrikt arbeta med digital undervisning här på KI. Det innebär att det också finns en stor spridning och skillnader på hur vi arbetar - och givetvis bygger detta på olika behov i de olika kontexterna, säger Daniel Rössler Gausel, projektledare och chef Digitalt lärande på Undervisning och lärande. 

– Projektet har gett oss en grund för att samla många goda exempel, samt även utmaningar i arbetet med digital undervisning, för att kunna sammanställa råd och rekommendationer som en resurs för de lärare som önskar, fortsätter Daniel Rössler Gausel.

Mer information

KI:s pedagogiska grundsyn

Rekommendationerna kring digitaliserad undervisning är kopplade till KI:s pedagogiska grundsyn

Läs också mer om områdena:

Om projektet

Arbetet genomfördes av Enheten för undervisning och lärande inom projektet "Digitaliserad undervisning” på uppdrag av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) under hösten 2023.

Både undervisande lärare samt studenter har bidragit i arbetet.