Publicerad: 2017-11-10 11:42 | Uppdaterad: 2017-11-14 16:20

Nu byggs nya bostäder för forskare och studenter på KI

Den 7 november gick startskottet för bygget av student- och forskarbostäder på Campus Solna. Projektet ska äntligen bli verklighet efter tio års planering.

Solen sken när byggstarten för de nya bostäderna på Campus Solna firades.

– Det här är en vitamininjektion, ett levande och vitalt campus behöver studenter och forskare. Bostadsmarknaden i Stockholm är extremt tuff och om vi ska attrahera de bästa talangerna så måste vi kunna erbjuda dem bostäder.

Det säger Ole Petter Ottersen, rektor på Karolinska Institutet (KI) som tillsammans med representanter från KI Housing, Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) och Akademiska Hus avlossade startskottet.

De nya bostadsområdet, som går under namnet KI Residence Solna, kommer att ligga på norra delen av Campus Solna längs gatan Fogdevreten. Inflyttning i de 322 lägenheterna med plats för 400 studenter och forskare planeras mellan augusti 2019 och januari 2020.

Bostäderna erbjuds både studenter och forskare

I projektet ingår tre byggnader som har formen av ett A, för att klara bullernivåerna från den närliggande motorvägen. Majoriteten av lägenheterna är enrumslägenheter men även två- och fyrarumslägenheter ska byggas. Bostäderna kommer att erbjudas både studenter och forskare enligt KI:s prioriteringsmodell och därefter i kö-ordning.

Förhoppningen är att de nya bostäderna stärka Stockholms roll som studentstad.

Johan Blixt– Bostadsbristen i Stockholm är ett svek mot de studenter som inte kan få bostäder, men i dag tar vi ett steg för att göra det lite enklare för dem. En investering i studentbostäder är den sundaste investeringen Stockholm kan göra, säger Johan Blixt, ordförande för SSCO.

Just närheten mellan bostad och lärosäte är en viktig del i byggsatsningen.

Kerstin Lindberg Göransson– Studier visar att bostäder på campus har stor påverkan på studieresultaten, säger Kerstin Lindberg Göransson, VD för Akademiska Hus.

Byggen över hela KI

Byggprojektet på Campus Solna är bara en av många pågående byggsatsningar på KI.

– Hela KI är en byggarbetsplats och det är lite frustrerande, men i dessa nya byggnader finns framtiden. Det här projektet faller in i en rad projekt som ska göra KI framstående, säger Ole Petter Ottersen.

Projektet KI Residence Solna har en lång historia. År 2000 sattes temporära lägenheter upp på området där de nya bostäderna nu ska byggas och 2007 tog planeringen av permanenta lägenheter fart. Bullerproblematiken har varit en återkommande utmaning och byggplanerna har överklagats flera gånger, men nu kommer projektet äntligen att bli verklighet.

– Det är en stor dag för alla som har arbetat länge i detta projekt. Det är roligt att det som KI:s tidigare universitetsdirektör Rune Fransson tog initiativ till för tio år sedan nu blir verklighet, säger Ole Petter Ottersen.

Ole Petter Ottersen Rune Fransson

KI Residence

Text: Karin Montgomery

KI Residence Solna

  • Totalt ska 322 lägenheter med plats för 400 studenter och forskare byggas.
  • Inflyttning är planerad till augusti 2019 – januari 2020. Majoriteten av lägenheterna, 263 stycken, blir enrumslägenheter på 23 kvadratmeter, resten blir två- och fyrarumslägenheter.
  • Projektet är ett samarbete mellan Akademiska hus, KI Housing och KI.
  • I dag hyr KI cirka 400 bostäder utspridda i Stockholmsregionen. Dessa bostäder administreras av KI Housing, ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutet Holding AB, med uppdrag att tillhandahålla bostäder till internationella gästforskare och utbytesstudenter för KI:s räkning.