Publicerad: 2023-04-18 16:13 | Uppdaterad: 2023-04-18 16:13

Nu blir det enklare att rapportera om något hänt

Sofia Lindberg
Rapportering av händelse.

Har du varit med om olycksfall, sjukdom, sett eller varit med om en avvikande situation? Upplever du att universitetet brister i sina rutiner kring arbetsmiljö, säkerhet eller miljö och hållbar utveckling? I alla sådana fall ska du göra en incident- och avvikelserapportering.

Nu byter KI rapporteringssystem till IA-systemet (informationssystem om arbetsmiljö). Medarbetare och studenter kommer att rapportera händelser i samma system vilket gör det enklare att få en överblick och vara proaktiv i arbetet med händelser.

IA-systemet tillhandahålls av AFA försäkringar och ersätter det tidigare systemet KeyConcept. IA-systemet fungerar på i princip samma sätt som KeyConcept, men det är enklare att använda.

Utbildning för chefer och skyddsombud i hantering av IA-systemet

Du som är chef eller skyddsombud kan gå igenom KI:s planerade utbildningar under våren eller vid ett senare tillfälle utbildningen från AFA Försäkring, så att du är förberedd när du får din första inrapporterade händelse att hantera