Publicerad: 2016-10-07 10:16 | Uppdaterad: 2016-10-19 15:53

Nu är KI:s forskningscentrum i Hongkong invigt

Invigningen av Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine i Hongkong.

Fredagen den 7 oktober invigdes Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine i Hongkong. Centrumet kommer att samla forskare inom regenerativ medicin, med sikte på att i framtiden kunna ersätta skadad eller förlorad vävnad.

Bandet klipps vid invigning av Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine i Hongkong.Centrumet är Karolinska Institutets första egna etablering utomlands och en förstärkning av KI:s forskning inom regenerativ medicin.

– Det här är ett naturligt steg för KI, som har ambitionen att fortsatt vara ett internationellt ledande universitet inom medicinsk forskning. Hongkong är ett globalt nav för forskning och innovation och här finns unika möjligheter till samarbeten och utbyte av kunskap. Genom att finnas på plats hoppas vi kunna ta ett stort kliv framåt inom ett framtidsområde som kan få stor betydelse för människors hälsa, säger Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor KI.

Två noder som leds av KI

Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine kommer att bestå av två noder, en i Stockholm och en i Hongkong. Under KI:s ledning ska centrumet bedriva grundforskning med hjälp av teknologier som är relevanta för regenerativ medicin. Målet är bland annat att utveckla ny kunskap samt verktyg för att kunna reparera skadad eller förlorad vävnad.

– Vi tror att personer som är duktiga inom det här området lockas av etableringen. Forskning i dag handlar mycket om samarbeten, speciellt för nybildade grupper. En stor del av den bästa stamcellsforskningen görs i Asien och där vill KI vara med, säger Ola Hermanson, vetenskaplig föreståndare för det nya centrumet och forskare vid institutionen för neurovetenskap.

Verksamheten är helt finansierad av en donation från den Hongkongbaserade affärsmannen Ming Wai Lau.