Publicerad: 2022-04-04 21:07 | Uppdaterad: 2022-04-05 09:14

Nu är det dags för Miljörevision

Som statlig myndighet är KI enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter skyldiga att ha ett miljöledningssystem. I miljöledningssystemet finns det krav på att interna miljörevisioner ska genomföras varje år.

Miljöledningssystem
Miljöledningssystem Foto: Naturvårdsverket

Universitetsdirektören har nyligen beslutat om en treårig revisionsplan.Under dessa tre år ska hela KI revideras. I revisionsplanen framgår hur miljörevisionerna planeras 2022-2024. Under vecka 20-22 påbörjas de första revisionerna. Ett revisionsprogram med närmare information kommer skickas ut inom kort.