Publicerad: 2015-10-16 15:15 | Uppdaterad: 2015-10-16 15:24

Nu är de nya professorerna installerade - KI Nyheter

Torsdagen den 15 oktober installerades Karolinska Institutets nya professorer, adjungerade professorer och gästprofessorer under en högtidlig cermoni.

Bland dem fanns Barbro Dahlén, Ralph Knöll, Karl-Johan Malmberg och Sten Eirik Waelgaard Jacobsen som alla tillhör Institutionen för medicin, Huddinge.

Läs artikeln på KI Nyheter