Publicerad: 2015-10-14 15:00 | Uppdaterad: 2022-05-10 17:31

Nu är de nya professorerna installerade

Torsdagen den 15 oktober 2015 var det dags för en av Karolinska Institutets stora högtider. Då installerades de nya professorerna, adjungerade professorer och gästprofessorer. Dessutom uppmärksammades mottagarna av årets akademiska priser.

De nya professorerna installerades av rektor Anders Hamsten under högtiden, då även deras forskningsområden och projekt presenterades.

Här kan du läsa om de nya professorerna 2015.

Under ceremonin installerades även adjungerade professorer:

Barbro Dahlén, lungmedicin och allergologi.

Solvig Ekblad, mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning.

Mikael Forsman, ergonomi.

Eva Hurt-Camejo, biokemisk kardiovaskulär forskning.

Ralph Knöll, genetisk kardiologi.

Jonas Mattsson, cellterapi.

Ali Mirazimi, klinisk virologi.

Magnus Nord, experimentell lungmedicin.

Ann Nordgren, klinisk genetik.

Lennart Nordström, obstetrik.

Claes Norring, klinisk psykologi.

Nina Sellberg, e-hälsa inom bild- och funktionsmedicin.

Håkan Wallén, kardiologi.

Under ceremonin installerades även gästprofessorer:

Lauri Aaltonen, cancergenetik.

Patrick Cramer, struktur- och systembiologi.

Ann-Charlotte Granholm Bentley, neurovetenskap.

Anu Kantele, infektionsmedicin, särskilt resemedicin.

Terumi Kohwi-Shigematsu, cancerepigenetik.

Ilona Koupil, socialepidemiologi med inriktning mot barn och ungdomar.

Matti Lehtinen, epidemiologi.

Hans Morten Lossius, prehospital akutsjukvård.

Karl-Johan Malmberg, cellulär immunterapi.

Anders Persson, bild- och funktionsmedicin.

Thomas Sakmar, molekylärbiologi och biokemi.

Timo Sorsa, parodontologi.

Peter Svensson, klinisk oral fysiologi.

Läs också om mottagarna av akademiska priser och utmärkelser som uppmärksammades under installationshögtiden:

Stora silvermedaljen: Gunnel Biberfeld, Britta Wahren och SGO Johansson.

Dimitris N Chorafas pris: Miriam Elfström.

Eric K Fernströms pris: Sten Linnarsson.

Håkan Mogrens pris: Elisabet Lidbrink.

Etikpriset: Lena Marions.

Pedagogiska priset: Rune Brautaset.

Malin och Lennart Philipsons pris: Erik Norberg.

Lennart Nilsson Award: ​Katrin Willig.

Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris i medicin 2014: Emma Andersson och Robert Månsson.