Publicerad: 2014-10-21 10:20 | Uppdaterad: 2014-10-22 12:38

Nu är de nya professorerna installerade

Årets installationshögtid firades på Karolinska Institutet fredagen den 17 oktober. Då uppmärksammades totalt 27 nya professorer liksom mottagarna av flera akademiska priser och utmärkelser.

Betydligt färre professorer än förra året uppmärksammades under årets installationshögtid. Vid årets ceremoni i Aula Medica installerades 13 nya professorer jämfört med 2013 års 25 professorer.

Färre professorer är en av Karolinska Institutets nya strategidokuments uttalade mål med syfte att samla mer resurser hos ett färre antal professorer och forskare. Bland KI:s nya professorer 2014 är tio män och tre kvinnor. Samtliga presenterades i korta porträtt på filmduken där de berättade om sin forskning som rör allt från cell- och molekylärbiologi, kirurgi, barn- och ungdomspsykiatri till bild- och funktionsmedicin med mera.

Under fredagens ceremoni installerades även 12 adjungerade professorer, lika många som förra året. De får nu en anknytning till Karolinska Institutet på 20 procent av sin arbetstid, i enstaka fall upp till 40–50 procent, men deras tjänster bekostas av andra parter som Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, forskningsfonder och regeringskansliet. Bland de nya adjungerade professorerna är sju män och fem kvinnor.

Två nya gästprofessorer, med hemvist på universitet utomlands får anknytning under tre års tid till Karolinska Institutet. I år välkomnades Marta Alarcón Riquelme, medicinsk inflammationsforskning, och Emily Holmes, klinisk psykologi.

Även mottagarna av 2014 års stora akademiska priser uppmärksammades under fredagens installationshögtid, där bland andra dekanen för forskarutbildning, Anders Gustafsson, delade ut diplom till flera av dem. Mottagaren av Dimitris N Chorafas pris belönar särskilt framgångsrika doktorander.

– Vi har många kvalificerade unga doktorer vid Karolinska Institutet och därför var det ovanligt svårt att välja pristagare år. Men en stack ut alldeles extra, sa Anders Gustafsson och gratulerade Daniel Ramsköld framme på scenen.

Foto: Erik Cronberg

Text: Madeleine Svärd

Läs mer om 2014 års professorer.

Läs mer om de akademiska utmärkelser och priser som delades ut under installationshögtiden:

Mottagare av Karolinska Institutets Stora Silvermedalj 2014: Staffan Normark, Lars Klareskog och Hans Rosling.

Dimitris N. Chorafas pris 2014: Daniel Ramsköld.

Eric K Fernströms pris: Thomas Helleday.

Stipendium inom medicin från Håkan Mogrens stiftelse: Carl Johan Fürst.

Karolinska Institutets etikpris: Göran Tomson.

Karolinska Institutets pedagogiska pris: Robert Harris och Lars Henningsohn.

Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik: John Norcini.

Medicine doktor Axel Hirsch pris: Yihai Cao.

Lennart Nilsson Award: Timothy Behrens.

Skandias Lennart Levi-pris: Olof Stephansson.

Ångpanneföreningens pris: Hugo Lagercrantz.