Publicerad: 2008-05-30 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Norskt vetenskapspris till Sten Grillner

Sten Grillner, professor i fysiologi vid Karolinska Institutet, har tilldelats ett av de nyinstiftade norska Kavlipriserna.

Sten Grillner, foto: Ulf Sirborn
Professor Sten Grillner. Foto: Ulf Sirborn

Professor Sten Grillner delar Kavlipriset i neurovetenskap med professor Thomas Jessell vid Columbia university och Pasko Rakic vid Yale university. Prissumman är på en miljon dollar.

Motiveringen lyder bland annat: "His lamprey model is seen as the first and so far only vertebrate neuronal system controlling an integrated function that is understood at a molecular and cellular level".

Kavlipriserna är ett samarbetsprojekt mellan den norska regeringen, Kavli foundation och den norska vetenskapsakademin. Priserna delas ut i kategorierna neurovetenskap, nanovetenskap och astrofysik. Totalt tilldelades sju personer Kavlipriserna.