Publicerad: 2008-06-10 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Nordiska folkhälsopriset 2008 tilldelas Danuta Wasserman

Danuta Wasserman får priset för sitt engagemang i att förebygga psykisk ohälsa, i synnerhet dess tragiska följder i form av självmord.

Danuta Wasserman
Foto: Mats Holmström - norden.org

Danuta Wasserman är professor i psykiatri och suicidologi och chef för Nationell prevention av självmord och psykisk ohälsa (NASP) vid KI.