Publicerad: 2010-11-11 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Nordisk konferens om folkhälsa

[PRESSINBJUDAN 2010-11-11] För första gången i Sverige arrangeras en stor konferens om implementeringsforskning inom folkhälsoområdet. Hur kan man hjälpa människor att förbättra sin hälsa utifrån evidensbaserad kunskap? Konferensen som äger rum på Karolinska Institutet i Stockholm, samlar världsledande forskare och fokuserar på hur nordisk implementeringsforskning kan utvecklas för att bidra till folkhälsan.

Journalister är välkomna att bevaka konferensen och intervjua forskarna

  • Tid: 15-16 november kl 8.30 - 17.00
  • Plats: AFA Försäkring, Klara södra kyrkogata 18, Stockholm.

För program och mer information, gå in på:

Det är ett välkänt faktum att det tar mycket lång tid för nya vetenskapliga rön inom medicin och folkhälsa att nå ut till allmänhet, företagshälsovård, beslutsfattare och olika specifika grupper i samhället som berörs av forskningsresultaten. Spridning av nya metoder och program för att förbättra folkhälsan sker ofta genom olika typer av informationsinsatser. Detta trots att forskningen tydligt visar att information i sig inte leder till några större reella förändringar varken på organisations- eller individnivå. Därför är implementeringsforskning, som studerar hur man mest effektivt kan introducera nya metoder och program i praktiken, ett angeläget forskningsområde under utveckling i Sverige och internationellt. Som ett led i detta inrättade Karolinska Institutet i fjol avdelningen för interventions- och implementeringsforskning vid institutionen för folkhälsovetenskap.

- När vi vet att folkhälsan inte förbättras bara genom ökad information, så måste vi arbeta på annat sätt och hitta mer innovativa metoder. Det här mötet kommer att ge tillfälle till erfarenhetsutbyte och förhoppningsvis också till att sprida kreativa idéer om nya sätt att nå människor med våra budskap som bygger på vetenskapliga resultat, säger Irene Jensen, professor vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet.

I paneldebatten, som avslutar konferensen, medverkar: Måns Rosén, direktör för Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Sarah Wamala, generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut, Erland Hjelmquist, huvudsekreterare vid Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Dean Fixsen, dr vid University of North Carolina (USA), Lisa M. Klesges, professor vid University of Memphis (USA) och Lucie Laflamme, professor och prefekt vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet.

Konferensen arrangeras i ett samarbete mellan Karolinska Institutet och AFA Försäkring och sponsras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), VINNOVA, Folksam, Karolinska Institutet Health Management AB och Statens folkhälsoinstitut. År 2009 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. AFA Försäkring ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder.

För ytterligare information, kontakta: