Publicerad: 2022-03-10 16:57 | Uppdaterad: 2022-05-04 17:00

Nordisk forskarutbildningskonferens ”Sustainability in health” på universitetet i Bergen 17 – 18 juni 2022

Välkommen till Nordocs årliga forskarutbildningskonferens som i år har temat ”Sustainability in Health”. I anslutning till konferensen arrangeras också en digital sommarforskarskola för doktorander.

NorDoc PhD conference 2022: Sustainability in health

Expert Presentations and panel debates

  • Artificial intelligence & precision medicine
  • Biological surveillance from cradle to grave: registry/biobank research and ethics
  • Interdisciplinary, diagnosis and treatment
  • Cochrane meta-analysis and evidence for sustainability

Workshops

Transferrable skills, career development and data visualization/dissemination

Poster presentations

Motivational speaker