Publicerad: 2020-11-18 14:57 | Uppdaterad: 2020-11-18 14:59

Nordisk forskarutbildningskonferens “Innovation, Entrepreneurship and Career Development” på Köpenhamns universitet 19 – 20 augusti 2021

I anslutning till konferensen arrangeras flera forskarutbildningskurser och workshops.

Välkommen till Nordic PhD Summit i Köpenhamn som i år fokuserar på innovation, entreprenörskap och karriärutveckling. Om konferensen inte kan hållas på plats på grund av covid-19-pandemin kommer konferensen istället att anordnas digitalt.

Kontakt