Publicerad: 2016-02-26 14:28 | Uppdaterad: 2016-02-26 14:28

Nora Choque Olsson spikade sin avhandling

Fredagen den 26 mars spikade Nora Choque Olsson sin avhandling "Social skills group training for children and adolescents with autism spectrum disorder".

Disputationen sker den 18 mars, läs mer här. Huvudhandledare: Sven Bölte, Karolinska Institutet.