Publicerad: 2014-02-17 11:26 | Uppdaterad: 2014-02-17 11:26

Nomineringar till "Undergraduate Awards"

Bruna Gigante

Bruna Gigante, docent vid IMM, är handledare till två av de nio läkarstuderande från Karolinska Institutet som nominerats till den internationella tävlingen ”Undergraduate Awards”. De båda studenterna Charlotte Miedel och Petter Nyström baserar sina arbeten "Pulse pressure and risk of atrial fibrillation" samt "Different measures of obesity and risk of atrial fibrillation" på kohorten av 60-åriga män och kvinnor.