Publicerad: 2022-04-11 09:42 | Uppdaterad: 2022-04-11 09:45

Nominering av ny prefekt på Labmed öppnar 19 april

Nu finns mer information om steg 2 - öppen nominering - i processen att hitta en ny prefekt till Labmed.

Mellan den 19 april - 1 maj är det en öppen nomineringsperiod. Då kan alla anställda och anknutna inom institutionen för laboratoriemedicin nominera kandidater de anser lämpliga för uppdraget som prefekt.

På webbsidan om rekryteringsprocessen finns information hur nomineringen går till samt en specificerad kravprofil.

https://medarbetare.ki.se/information-om-prefektrekryteringen-pa-labmed