Skip to main content
Publicerad: 2020-06-22 16:03 | Uppdaterad: 2020-06-22 16:03

Nominera vårdenhet med lärande i fokus till KLOK-priset - förlängd nominering

KLOK-priset (Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling) delas ut till en vårdenhet där gott ledarskap och välorganiserad vård med lärande i fokus främjar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av hög kvalitet. Nu är nomineringen för 2020 öppen.

Priset delas ut till en vårdenhet (vårdcentral, kliniskt laboratorium, hemsjukvård eller enhet på sjukhus) inom Region Stockholm som bedöms ha gjort berömvärda insatser inom:

  • Interprofessionell utbildning
  • Pedagogisk fortbildning av lärare
  • Pedagogisk utveckling och forskning
  • Kvalitet och hantering av kliniska utbildningsplatser inom enheten

Om priset

En prissumma om 50 000 kr delas ut för utvecklande/stimulerande aktivitet/evenemang för medarbetarna på enheten, samt en unik glasskulptur från Orrefors Riksglasskola.

Ansök

Läs mer om kriterierna och hur du ansöker till KLOK-priset 2020

Förlängd nominering! Sista ansökningsdag är 15 september.