Publicerad: 2024-02-28 09:51 | Uppdaterad: 2024-02-28 10:39

Nominera till Lennart Nilsson Award 2024

Stiftelsen Lennart Nilsson Award delar årligen ut ett pris till en person som på ett avgörande sätt medverkat till utvecklingen inom vetenskapligt fotografi eller till den som utfört ett förtjänstfullt arbete i Lennart Nilssons anda. Syftet är att främja undervisning, utbildning och forskning inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna.

Kriterier:

  • Arbete i Lennart Nilssons anda
  • Göra det osynliga synligt
  • Driva utvecklingen av bildframställning
  • Kombinera skönhet med vetenskap
  • Att visualisera vetenskapliga genombrott
  • Avbildning av verkligheten på ett överraskande sätt

Kandidater bör vara aktiva främst inom life science och använda bildframställning som ett förklarande medium. Användare av animeringsteknik är också berättigade. Den nominerades självständighet bör tydligt beskrivas i nomineringsbrevet.

Nomineringsblanketten bör fyllas i och skickas in tillsammans med ett motiveringsbrev, artiklar, tekniska beskrivningar och bildmaterial. Upp till tre brev med referenser och kommentarer från experter kan inkluderas. Skicka nomineringsmaterialet i en samlad PDF om möjligt) till fonder@ki.se, senast torsdagen den 25 april 2024.

Priset är 120 000 SEK och delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid i Aula Medica.

Nomineringsblankett