Publicerad: 2023-02-27 10:04 | Uppdaterad: 2023-02-27 10:12

Nominera till Lennart Nilsson Award 2023

Stiftelsen Lennart Nilsson Award delar årligen ut ett pris till en person som på ett avgörande sätt medverkat till utvecklingen inom vetenskapligt fotografi eller till den som utfört ett förtjänstfullt arbete i Lennart Nilssons anda. Syftet är att främja undervisning, utbildning och forskning inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna.

Kriterier:

  • Arbete i Lennart Nilssons anda
  • Göra det osynliga synligt
  • Kombinera skönhet med vetenskap
  • Att visualisera vetenskapliga genombrott
  • Avbildning av verkligheten på ett överraskande sätt

Nomineringsblanketten skickas tillsammans med motivering och bildmaterial (i en PDF om möjligt) till fonder@ki.se, senast torsdagen den 6 april 2023.

Priset är 100 000 SEK och delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid i Aula Medica.

Nomineringsblankett