Publicerad: 2015-04-15 16:40 | Uppdaterad: 2015-04-15 16:40

Nominera till KI:s etikpris 2015

Priset delas ut årligen till person eller grupp verksam vid eller med anknytning till Karolinska Institutet och som har gjort en särskild insats för att främja etiken vid institutet.

Kandidater till priset kan nomineras av lärare, studenter och administrativ personal verksamma vid Karolinska Institutet. Nomineringen kan vara kortfattad och skall göras skriftligen. Förslagsställaren skall ange sitt namn, sitt telefonnummer och sin e-mail. Ytterligare anvisningar och stadgar finns att läsa på KI:s internwebb. Priset kommer att utdelas i samband med installationshögtiden hösten 2015.

Pristagare utses av Etikrådet vid Karolinska Institutet.

Senast torsdag den 28 maj 2015 skall nomineringarna inges till priskommittén under adress:

Etikrådet
Att. Claes-Olov Fälth
Förvaltningen/Avd SIR
Nobels väg 6
171 77 Stockholm
Telefon: 08-524 865 73
E-post: Claes-Olov.Falth@ki.se