Publicerad: 2014-04-11 09:46 | Uppdaterad: 2014-04-11 09:57

Nominera till KI:s Etikpris 2014

Priset delas ut årligen till person eller grupp verksam vid eller med anknytning till Karolinska Institutet och som har gjort en särskild insats för att främja etiken vid institutet. Kandidater till priset kan nomineras av lärare, studenter och administrativ personal verksamma vid Karolinska Institutet.

Nomineringen kan vara kortfattad och skall göras skriftligen. Förslagsställaren skall ange sitt namn, sitt telefonnummer och sin e-mail. Ytterligare anvisningar och stadgar finns på KI:s internwebb. Priset kommer att utdelas i samband med installationshögtiden hösten 2014. Pristagare utses av Etikrådet vid Karolinska Institutet. Senast måndagen den 26 maj 2014 skall nomineringarna inges till priskommittén:

Etikrådet
Att. Claes-Olov Fälth
Förvaltningen/Avd SIR
Nobels väg 6
171 77 Stockholm
Tel. 08-524 865 73
Email: Claes-Olov.Falth@ki.se