Publicerad: 2013-04-22 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:21

Nominera till KI:s Etikpris 2013

Priset delas ut årligen till person eller grupp verksam vid eller med anknytning till Karolinska Institutet och som har gjort en särskild insats för att främja etiken vid institutet. Kandidater till priset kan nomineras av lärare, studenter och administrativ personal verksamma vid Karolinska Institutet.

Tidigare års pristagare har bland andra varit: Kerstin Hagenfeldt och PC Jersild som båda tilldelades priset för sina insatser för medicinska etiken vid KI. Även insatser för att förbättra djuretiken har uppmärksammats då Ann-Christine Eklöf och Brun Ulfhake tilldelats priset.

Nomineringen kan vara kortfattad och skall göras skriftligen. Förslagsställaren skall ange sitt namn, sitt telefonnummer och sin e-mail. Se även:

Priset kommer att utdelas i samband med installationshögtiden hösten 2013. Pristagare utses av Etikrådet vid Karolinska Institutet. Senast fredagen den 17 maj 2013 ska nomineringsförslagen inges till priskommittén under adress:

Etikrådet
Att. Claes-Olov Fälth
Förvaltningen/Fakultetskansliet
Nobels väg 5
171 77 Stockholm
Tel: 08-524 865 73

eller via e-mail: