Publicerad: 2022-09-28 13:54 | Uppdaterad: 2022-09-28 13:58

Nominera till Hagbergs pris och forskninganslag

Välkomna att nominera kandidater till Hagbergs pris och forskningsanslag till yngre forskare, senast den 11 oktober 2022.

Utdelning ur Sven och Ebba-Christina Hagbergs stiftelse sker i form av ett pris och ett forskningsanslag till två yngre, disputerade forskare (en kvinna och en man). Forskare som avslutat sin post-doc och som är i färd med att bygga upp sin egen forskningsverksamhet prioriteras. Pristagarna skall ha en anställning vid Karolinska Institutet.

Prissumman för vardera pristagaren uppgår till 650 000 kr varav prissumman utgör 175 000 kr och forskningsanslaget 475 000 kr.

Årets pris och forskningsanslag avser ämnesområdet medicin (all forsknings-verksamhet vid KI) och förslagsberättigade är professorer i medicinska ämnen vid Karolinska Institutet.

Definitionen av yngre forskare är att den nominerade skall ha avlagt doktorsexamen för högst 7 år sedan vid nomineringsperiodens slut, d.v.s. inte före den 11 oktober 2015. Tiden kan förlängas med upp till 24 månader i det fall den som nomineras har varit föräldraledig eller långtidssjukskriven, eller gjort klinisk tjänstgöring eller militärtjänst efter disputationen.

Förslag till nominering ska vara inkommen som ett dokument, i PDF-format, till fonder@ki.se senast tisdagen den 11 oktober 2022.

Nomineringen ska innehålla en tydlig motivering samt CV, publikationsförteckning och forskningsprogram (3–5 sidor) för den nominerade

Tidigare mottagare

Nomineringsinbjudan