Publicerad: 2020-09-07 12:43 | Uppdaterad: 2020-09-10 13:48

Nominera och påverka vilka som leder KI in i framtiden: höst 2020

Nu öppnar nomineringarna till höstens akademiska val - alla medarbetare och studenter på KI är välkomna att nominera kandidater mellan den 7-20 september.

Under hösten 2020 genomför Nomineringsförsamlingen ett fyllnadsval av en ny lärarrepresentant till Kommittén för forskning (mandatperiod t.o.m. 221231) och val av tre nya representanter till Fakultetsrådet (mandatperiod 210101 - 231231).

En vakans i Kommittén för forskning uppstod när Anders Gustafsson tillträdde som prorektor den 17 februari 2020.

Mandatperioden för Fakultetsrådets representanter Gunnar Nilsson (NVS), Henrik Ehrsson (Neuro), och Helena Erlandsson Harris (MedS) går ut den 31 december 2020, och tre nya professorer ska väljas för en period av tre år.

Nomineringsperiod

Nomineringsperioden är den 7 september till den 20 september kl. 24.00.

Alla förslag ska skickas in via registrator vid KI (se länken nedan).

Du kan nominera personer som du tycker är lämplig för uppdraget som lärarrepresentant i Kommittén för forskning och Fakultetsrådet. För samtliga uppdrag gäller att den föreslagna personen skall vara tillfrågad och ha tackat ja till att ställa upp som kandidat till det uppdrag som avses. Du kan föreslå hur många kandidater du vill. Valbar är den som har en anställning som löper under hela mandatperioden. Kom ihåg att för alla uppdrag ska god balans råda mellan könen.

Valen sker på följande sätt

Under 2018 utsåg institutionerna 81 ledamöter samt suppleanter till Nomineringsförsamlingen. Ordförande i Nomineringsförsamlingen är Marie Arsenian-Henriksson, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, och vice ordförande är Michael Fored, Institutionen för medicin, Solna. 

Läs mer om Nomineringsförsamlingen och valberedningen

Beslutande val inom Nomineringsförsamlingen sker till lärarrepresentanter till Kommittén för forskning samt till Fakultetsrådet. Det åligger Nomineringsförsamlingen att genomföra ett beslutande val utifrån valberedningens föreslagna kandidater av vilka lärarrepresentanter kommer att utses till Kommittén för forskning och Fakultetsrådet.

Valet förrättas inom Nomineringsförsamlingen enligt valreglerna. Valberedning förbereder Nomineringsförsamlingens arbete genom att ta emot nomineringsförslag från lärare, övriga anställda och studenter samt att efter beredning av dessa presentera förslag till församlingen på de kandidater som kan väljas, eller föreslås. Nomineringsförsamlingen utser det antal tillsvidare anställda professorer och lärarrepresentanter som enligt organisationsplanen ska väljas.

Nominering till uppdrag som lärarrepresentant i Kommittén för forskning (Dnr 1-651/2020)

Kommittén för forskning har till uppgift att stödja Fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetsuppföljning och verkställighet inom området forskning. Till Kommittén för forskning skall en ersättare utses för att fylla en vakans.

För kandidaterna gäller

Valbar till uppdraget är den som avlagt doktorsexamen och är tillsvidareanställd, eller har ett förordnande vid KI som varar den tid som uppdraget avser – t.o.m. 221231.

Lämna dina förslag på lärarrepresentant till Kommittén för forskning via epost

Nominering till uppdrag som ledamöter i Fakultetsrådet (Dnr 1-652/2020)

Till stöd för rektors långsiktigt strategiska arbete finns ett fakultetsråd med uppgift att ge råd i frågor rörande KI:s vetenskapliga verksamhet. Rådet sammanträder med rektor som ordförande och i närvaro av prorektor och universitetsdirektör.

För kandidaterna gäller

Valbar till uppdrag som representant för professorer i Fakultetsrådet är den som är tillsvidareanställd professor under mandatperioden: 210101-231231.

Lämna förslag på kandidater

Lämna dina förslag på representanter (professorer) till Fakultetsrådet via epost

Ange namn, befattning, institutionstillhörighet och e-postadress till de föreslagna personerna. Använd de förifyllda maillänkarna ovan. Om du önskar kan du även skicka internpost eller vanlig post till registrator (lämpligt om du vill vara anonym) eller lämna in förslag personligen till registrator. Ange då även diarienummer för det uppdrag nomineringen avser.

Förslagen ska ha inkommit till registrator senast den 20 september kl. 24.00

Det är möjligt att nominera samma person till flera uppdrag. Valberedningen har ansvaret för det vidare arbetet med nomineringen till de olika uppdragen.

Registrators adress och öppettider

Öppet för besök mellan kl. 10 och 14 mån-fre, lunchstängt  kl. 11.30-12.30.

Postadress: 171 77 Stockholm

Besöksadress: Nobels väg 5, Solna

Kontakt

Sara Sigsjö

Handläggare
08-524 87201

Valregler på KI

Contact

Sara Sigsjö Handläggare