Publicerad: 2024-01-12 13:15 | Uppdaterad: 2024-01-30 13:08

Nominera mottagare av KI:s medaljer 2024-2025

Sedan jubileumsåret 2010 delar Karolinska Institutet (KI) ut medaljer till personer som har gjort förtjänstfulla insatser för KI:s verksamhet.

Lämna ditt förslag senast fredagen den 1 mars 2024 till fonder@ki.se 

Hämta nomineringsblankett

Medaljerna får tilldelas en person som gjort insatser för KI inom något eller några av områdena:

  • utbildning
  • forskarutbildning
  • forskning
  • samverkan med det omgivande samhället
  • arbetsmiljö/värdegrund

Medaljer bör inte uteslutande delas ut som motprestation för ekonomiska bidrag, gåvor eller liknande. Medaljerna tilldelas personer som är i slutet av sin karriär eller inte längre aktiva.

Vem får nominera?

Samtliga anställda eller tidigare anställda vid KI samt studenter och forskarstuderande inskrivna vid KI får lämna förslag på medaljörer. 

Medaljerna finns i tre kategorier: guldmedaljen, stora silvermedaljen och silvermedaljen:

Guldmedaljen

Guldmedaljen får tilldelas en person som gjort enastående insatser för KI. Guldmedaljen delas i första hand till extern mottagare, men i speciella fall även till intern mottagare. Guldmedaljen delas ut en gång per år vid ett tillfälle som bestäms av rektor. Mottagare av guldmedaljen kan inte samtidigt utses till hedersdoktor vid KI, däremot kan tidigare utsedd hedersdoktor vid KI få guldmedaljen. 

Stora silvermedaljen

Stora silvermedaljen får tilldelas en person som gjort storartade insatser för KI. Den som tilldelas stora silvermedaljen ska uppvisa en större bredd i sina insatser jämfört med mottagare av silvermedaljen. Stora silvermedaljen kan tilldelas extern eller intern mottagare. Stora silvermedaljen delas ut varje höst i samband med installationshögtiden.

Silvermedaljen

Silvermedaljen får tilldelas en person som gjort särskilt goda insatser för KI. Den delas i första hand ut till intern mottagare, men även till extern mottagare. Silvermedaljen delas ut i februari varje år i samband med högtiden för Nit och Redlighet.

Nomineringsblankett

Hur sker handläggningen?

Förslagen till medaljörer bereds av en medaljkommitté som består av rektor, prorektor, universitetsdirektören och vicerektorerna. Rektor utser mottagare av KI:s olika medaljer efter samråd med medaljkommittén.