Publicerad: 2020-10-13 07:33 | Uppdaterad: 2020-10-13 10:47

Nominera kandidater till Karolinska Institutets Kulturpris

Bioclinicum and Karolinska University Hospital, Akademiska stråket
Bioclinicum och Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska stråket Foto: Ann-Britt Wikström

Karolinska Institutets Kulturråd har beslutat att årligen uppmärksamma en person eller gruppering vid KI för speciellt värdefulla insatser för interaktion/dialog mellan medicinsk vetenskap och samhälle eller som främjat verksamheten inom KIs kultursfär.

Kulturella, interprofessionella och tvärdisciplinära aktiviteter för samman studenter och medarbetare och bidrar till ökad kreativitet och ett breddat perspektiv. Som medicinskt universitet har Karolinska Institutet (KI) ett ansvar att agera som drivkraft för spridning av kunskap i samhället, den s.k. samverkansuppgiften. Kunskap som tas fram inom forskning behöver förklaras och sättas i sammanhang för att nå allmänheten. Här spelar forskares, lärares och andra medarbetares populärvetenskapliga insatser liksom kontakter med media en väsentlig roll.

Utmärkelsen kan ges till student, lärare, forskare eller annan person anställd vid eller anknuten till KI, men även till en organisation knuten till KI. Utmärkelsen benämns ”KIs Kulturpris” och delas ut i samband med KIs årliga Kulturdag. Priset består av ett konstverk i original samt ett diplom, båda utförda av medarbetare vid KI.

Nominering

Alla anställda, anknutna och studerande vid KI inbjuds nu att till Kulturrådet nominera kandidater med en kort nomineringstext. Nomineringen kan undertecknas av en eller flera, men även inlämnas anonymt.

Nominering ska skickas in per post eller mejl till Registrator: registrator@ki.se. (ange Dnr 2-4198/2020).

Postadress: Registrator, Karolinska Institutet, Nobels väg 5, 171 77 Stockholm

Nomineringen ska vara inkommen senast den 19/10 2020. Beslut kommer att fattas innan 15/11.

Kontakt

Ingemar Ernberg

Ordföranden i Kulturrådet
Ernberg
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi