Publicerad: 2022-03-25 09:17 | Uppdaterad: 2022-04-01 15:59

Nominera kandidater inför valet av nya vicerektorer

Processen för att genomföra de akademiska valen 2022 har nu påbörjats. Du som är medarbetare eller student vid KI har fr.om. 2022-03-28 möjlighet att nominera lämpliga kandidater till uppdragen som vicerektor vid KI.

I uppdraget som vicerektor ingår bl.a. att vara ordförande i en av KI:s tre kommittéer, Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Kommittén för utbildning på forskarnivå eller Kommittén för forskning.

Nomineringsperioden pågår mellan den 28 mars och den 24 april 2022. Nominerar gör du via mejl till registrator@ki.se. Vänligen ange dnr 1-398/2022 i ärendemeningen. Den du avser att nominera bör vara tillfrågad innan själva inskickandet av nominering sker.

I styrdokumentet, Föreskrifter för val till akademiska uppdrag vid KI, finner du information om vad som gäller för akademiska uppdrag och val.