Publicerad: 2023-09-07 10:47 | Uppdaterad: 2023-09-07 10:47

Nominera kandidater inför det akademiska valet av nya ledamöter till KI:s fakultetsråd

Studenter och medarbetare har nu möjlighet att nominera kandidater inför höstens akademiska val av tre nya ledamöter till fakultetsrådet.

Mandatperioden för uppdraget är tre år med start 1 januari 2024. Enbart tillsvidareanställda professorer är valbara till uppdraget.

Nomineringar ska sändas in via registrator@ki.se senast torsdag den 21 september 2023. Märk ditt mejl med dnr 1-836/2023.

Föreskrifter som reglerar de akademiska valen.