Skip to main content
Publicerad: 2019-09-04 10:37 | Uppdaterad: 2019-09-04 11:03

Nominera forskare till IVA:s 100-lista 2020

IVA inbjuder till att nominera forskning på temat hållbarhet till IVA:s 100-lista 2020. Nomineringen öppnar den 11 september och stänger den 28 oktober.

Syftet med listan är att lyfta fram forskare och forskarteam som med sin forskning vill nå ökade kontakter med näringsliv och det omgivande samhället för att tillsammans kunna möta de utmaningar vi står inför. 

Inom vilka forskningsområden/tillämpningar ska den forskning vara som nomineras? 

Till IVAs kommande 100-lista efterlyses forskning med bäring på hållbarhet, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, som kan skapa ett värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling och vara tillämpbar inom: 

 • Smart industri 
 • Resurs- och energieffektivitet 
 • Samhälle och välfärd 
 • Infrastruktur 
 • Smarta produkter och tjänster 
 • Affärsmodeller och cirkulär ekonomi 

 Tillämpningen vi söker ska vara inom något eller några konkreta områden, såsom: 

 • Livsmedel 
 • Life science  
 • Textil och plast  
 • Kapitalvaror i konsumentled 
 • Mobilitet, gods- och persontransporter 
 • Råvaror och material  
 • Byggande och boende 
 • Finanser 
 • Ledarskap och organisering  
 • Värderingsmodeller, riskvärdering, försäkring 
 • Juridik, inklusive nya typer av avtal, strategisk användning av juridik som verktyg vid innovation, behov av moderniserade regelverk

Nomineringen är öppen för alla. En forskare eller ett forskningsteam kan också nominera sig själva.

Läs mer och nominera här.