Publicerad: 2022-06-29 11:47 | Uppdaterad: 2022-06-29 13:34

Nominera en kollega till Include-priset innan den 23 augusti

Nätverket "Include" har inrättat ett pris för att uppmärksamma en person eller grupp av anställda på ett av Includes medlemslärosäten som har gjort berömvärda insatser inom arbetet för breddad rekrytering och breddat deltagande.

Nominera på Includes webbsida innan den 23 augusti 2022

Nominera kandidat pris
Foto: GettyImages.

Arbetet kan ha bestått av:

  • interna processer eller aktiviteter
  • samarbetes- och samverkansprojekt med andra lärosäten eller andra utbildningsaktörer
  • forskningsinsatser för breddad rekrytering och breddat deltagande

Arbetet har bidragit till exempelvis:

  • främjande insatser
  • förnyade metoder
  • fördjupade kunskaper för lärosätet inom området

♦ Breddad rekrytering innebär det arbete som ska utföras för att nå presumtiva studenter från underrepresenterade grupper vid högskolan. Högskolan ska arbeta aktivt för att bredda rekryteringen och minska snedrekryteringen till högskolan. Vid KI handlar snedrekryteringen framför allt om kön, social bakgrund och funktionsförmåga. 

♦ Breddat deltagande handlar om att studenterna ska inkluderas och klara sina studier av på lika villkor.  

Läs mer här om KI:se arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande


Tips! Delta på internationellt symposium 28-30 september 2022 – Include och Malmö universitet 

Kontakt

Kristina Ullgren Samordnare