Publicerad: 2016-12-08 16:12 | Uppdaterad: 2016-12-08 16:12

Nobelt besök på IMM

Idag har kollegor från nobelpristagaren professor Ohsumis grupp besökt IMM:s enhet för toxikologi och hållit ett seminarium. Bland gästerna fanns professor Tamotsu Yoshimori, docent Maho Hamasaki och docent Akiko Kuma. Även professorerna Gerry Melino och Mauro Piacentini från universitetet i Rom, "Tor Vergata" deltog i seminariet som bland annat mynnade ut i en mycket intressant diskussion om vilken roll autofagi spelar för olika sjukdomar. Även en presentation från Vitaly Kaminsky, IMM rönte stort intresse. Dessa diskussioner kommer att fortsätta måndag 12 december på Nobel Forum under evenemanget "Möt Nobelpristagaren", som anordnas av Karolinska Institutet och Nobelförsamlingen.