Publicerad: 2022-03-10 11:07 | Uppdaterad: 2022-03-10 11:07

Njurfonden tilldelar medel till Labmed forskare

Grattis Gizem Korkut och Emmanuelle Charrin på institutionen för laboratoriemedicin som får medel från Njurfonden.

Gizem Korkut vid avdelningen för patologi/forskargrupp Jaakko Patrakka, tilldelas 100 000 SEK för sitt projekt ”Mekanismer av podocyte regeneration och mesangial proliferation”.

Emmanuelle Charrin vid avdelningen för patologi/forskargrupp Jaakko Patrakka för  tilldelas 100 000 SEK för sitt projekt ”Renoprotektiva mekanismer för löslig Klotho vid diabetisk nefropati”.