Publicerad: 2011-02-02 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-09 11:02

Nitrat förbättrar mitokondriefunktion

Den spenatälskande seriefiguren Karl-Alfred har något att lära oss, visar ny forskning från Karolinska Institutet. Musklernas cellulära kraftverk – mitokondrierna – påverkas positivt av ämnet nitrat, som finns i rikliga mängder i grönsaker som sallad, spenat och rödbetor.

Oorganiskt nitrat har under ett halvt sekel förknippats med negativa hälsoeffekter men under de senaste åren har bevisen på motsatsen hopats. På nittiotalet visade en forskargrupp vid Karolinska Institutet att nitrat kan omvandlas till NO i kroppen, en molekyl som deltar i många viktiga kroppsfunktioner som reglering av blodtryck, immunförsvar och cellernas ämnesomsättning.

I en ny studie har samma forskare låtit friska individer äta nitrat, motsvarande innehållet i 200-300 gram spenat eller sallad under tre dagar. Därefter fick försökspersonerna utföra ett cykelarbete varpå forskarna analyserade prover från lårmusklerna och jämförde med ett annat tillfälle då samma personer istället fick placebo. Efter nitratintag sågs en påtaglig förbättring av effektiviteten hos mitokondrierna, cellernas kraftverk, med en minskad syreförbrukning och en större bildning av det energirika ämnet ATP per förbrukad syremolekyl.

– Mitokondrierna har en helt central roll i cellernas ämnesomsättning. Det är sannolikt att en förbättrad mitokondriefunktion har många goda effekter i kroppen och förklarar en del av grönsakers nyttighet, säger professor Eddie Weitzberg som tillsammans med professor Jon Lundberg leder forskningen.

Resultaten, som publiceras i Cell Metabolism, är av idrottsfysiologiskt intresse eftersom man visar att syreåtgången vid fysiskt arbete minskar, men kan även ha betydelse för sjukdomar där mitokondrierna fungerar dåligt, som diabetes och hjärtkärlsjukdomar.

Forskargruppen har nyligen också visat att nitrat sänker blodtrycket hos friska individer och att det hos försöksdjur motverkar komponenter i det metabola syndromet, ett förstadium till diabetes. Andra forskare har visat skyddande effekter av nitrat och nitrit i djurmodeller av hjärtinfarkt och stroke.

Publikation

Dietary inorganic nitrate improves mitochondrial efficiency in humans.
Larsen F, Schiffer T, Borniquel S, Sahlin K, Ekblom B, Lundberg J, et al
Cell Metab. 2011 Feb;13(2):149-59