Publicerad: 2022-11-17 15:18 | Uppdaterad: 2022-11-17 15:17

Ning Xu Landén får 4,2 miljoner DKK av LEO-stiftelsen

Docent Ning Xu Landén, institutionen för medicin, Solna, har beviljats ​​4,2 miljoner danska kronor för forskning om sårläkning.

Ning Xu Landén
Ning Xu Landén.

Projektet syftar till att förbättra sårläkning genom att identifiera nyckelregulatorer för cellulär övergång från inflammation till proliferation, en avgörande händelse under normal hudsårläkning som saknas i kroniska sår.

Ning Xu Landén och hennes team kommer att närma sig detta genom att kartlägga de spatiotemporala förändringar, både genetiska, molekylära och cellulära, som sker under läkningen av akuta sår. Med hjälp av denna kartläggning kommer de sedan att sträva efter att identifiera de centrala genetiska förändringarna och kommunikation mellan celler som reglerar övergången från inflammation till proliferation. När de väl har identifierats kommer dessa förändringar och kommunikation mellan celler att karakteriseras mer i detalj.

Målet är att identifiera de "mästare" som reglerar övergången från inflammation till spridning för att förbättra och påskynda sårläkning och därmed minimera risken för utveckling av kroniska sår. Om det lyckas kan detta projekt bana väg för ett nytt tillvägagångssätt för sårläkning som också så småningom kan minska efterföljande ärrbildning.