Publicerad: 2020-06-18 09:17 | Uppdaterad: 2020-06-18 11:35

Niklas Björkström får Anders Jahres pris till yngre forskare

Anders Jahres pris till yngre forskare tilldelas Niklas Björkström på Centrum för infektionsmedicin för hans upptäckter om hur NK-celler utvecklas och fungerar i fysiologiska och patologiska situationer.

Portrait of Niklas Björkström.
Niklas Björkström. Foto: Markus Marcetic

Grattis Niklas! Vad betyder den här utmärkelsen för dig och gruppen?

– Väldigt hedrande och kul. Vi firade lite förra veckan när vi hade gruppmöte. Jag tror att alla i gruppen blir ännu mer inspirerade att fortsätta jobba hårt i de projekt de driver, säger Niklas Björkström.

Vad pågår på era labb era labb just nu?

– Just nu är vi mitt uppe i ett stort covid-19 projekt som engagerar många på CIM samt kollegor på infektionskliniken och inom intensivvården. Oerhört utmanande men vi är också stolta över att få möjlighet till att försöka bidra till att förstå covid-19 sjukdomen.

Vad har ni för mål med forskningen på sikt? 

– På sikt hoppas vi att en del av dessa upptäckter kommer leda till bättre förståelse för hur olika leversjukdomar utvecklas vilket är en förutsättning för att vi bättre ska kunna behandla dem. På kortare sikt så har en del av vår tidigare forskning legat till grund för nya strategier att behandla cancer och kollegor till oss utvärderar detta just nu i en klinisk prövning.

Kontakt

Emma Karlsson Kommunikatör