Publicerad: 2024-06-05 14:19 | Uppdaterad: 2024-06-05 14:21

NextGenNK rekommenderas finansiering för ytterligare fem år efter excellent utvärdering

NextGenNK

Under våren genomgick det Vinnova-finansierade kompetenscentret NextGenNK en omfattande femårsutvärdering. Utvärderingsrapporten, som presenterades den 30 maj, berömde centret och rekommenderade ytterligare fem års finansiering av NextGenNK.

Den femåriga utvärderingen omfattade en detaljerad rapportering och ett endagsbesök av en internationell panel av ämnesexperter och generalister. Deras resultat, som presenterades den 30 maj, berömde NextGenNK som ett välfungerande och framgångsrikt kompetenscenter.

Lyfter fram centrumets verksamhet

Rapporten lyfte fram den internationellt erkända forskningsgrunden, starka forskningsledare (PIs) och talangfulla unga forskare. Centrumets utmärkta publikationer och strategi, vilken inkluderar nya framsteg som utveckling av CAR-NK och avstötningsresistenta allogena NK-cellprodukter, värderades mycket högt.

Övergången från grundforskning till utveckling av produkter för klinisk provning i patienter uppmärksammandes särskilt. Framgångsrikt partnerskap med små och medelstora företag (SMEs), både nationella och internationella, ansågs vara en styrka. 

Högst bland åtta nationella kompetenscentrum

Porträtt av Hans-Gustaf Ljunggren.
Hans Gustaf Ljunggren. Foto: Ulf Sirborn

En enkät från Vinnova reflekterade positivt på centrumets attraktionskraft och kunskapsdelning. Utvärderarna betonade att NextGenNK avsevärt stärker Sveriges position inom forskningen kring NK-celler och rekommenderade fortsatt verksamhet på den inslagna vägen av forskning och utbildningsaktiviteter. Att samarbeta med aktörer som kan utnyttja den fulla innovationspotentialen föreslogs också. 

NextGenNK fick betyget utmärkt, vilket var högst bland åtta nationella kompetenscentrum som utvärderades. Utvärderingen rekommenderades även fortsatt finansiering i fem år.

- Vi är mycket nöjda med det här resultatet och ser fram emot att fortsätta vårt arbete i ytterligare fem år, att främja Life Science-forskning till förmån för patienter och att stödja utvecklingen av svensk och internationell industri, säger Hans-Gustaf Ljunggren som är Director (föreståndare) för NextGenNK tillsammans med Evren Alici och Karl-Johan Malmberg.

Om NextGenNK

  • NextGenNK är ett kompetenscenter finansierat av Vinnova och verksamt vid Institutionen för medicin, Huddinge (MedH). 
  • Centret lanserades 2020 och bedriver forskning med fokus på utveckling av nästa generations NK-cellsbaserade cancerimmunterapier. 
  • NexGenNK:s långsiktiga vision är att utveckla nya, säkra, prisvärda och botande cancerbehandlingar som leder till en bättre livskvalitet.