Publicerad: 2023-08-29 11:52 | Uppdaterad: 2023-08-29 16:43

NeurotechEU säkrar ytterligare fyra års EU-finansiering

EU-kommission släppte nyligen resultatet av 2023 års utlysning för Europauniversiteten. NeurotechEU, European University of Brain and Technology, där KI är partner, är bland de 30 utvalda allianser som kommer att få 14,3 miljoner euro för att fortsätta sina samarbeten ytterligare fyra år.

Tillsammans med två nya partners; Reykjavik University och University of Lille, går KI och NeurotechEU in i nästa omgång av samarbetet där fokus ligger på att stärka och utveckla utbildning, forskning och innovation inom neuroteknologi. Med de erfarenheter som alliansen gjort under pilotfasen kommer fokus i kommande fas ligga på att förstärka forskningssamarbetet genom mobilitet. Med stöd av innovativa verktyg, plattformar och pedagogiska metoder ska nya kurser och program tas fram inom samarbetet.

- Med den positiva utvärdering vår ansökan för nästa fas fick, är potentialen för vad NeurotechEU kan åstadkomma tydlig. Med den fasta grund som de första tre åren ger, är jag glad över att se hur vi arbetar för att realisera den potentialen och göra skillnad, säger Bob Harris, vicerektor, ordförande i  KI:s internationaliseringsnämnden och KI:s akademiska representant i samarbetet.

KI kommer att spela i viktig roll i arbetet med att utveckla en gemensam plattform för utbildning och kommer att ha huvudansvaret för alliansens övergripande kommunikation. Representanter från KI kommer liksom tidigare att vara involverade i alla delar av samarbetet.

Faktaruta Europauniversitet

Europakommissionens målsättning är att det ska ha etablerats 60 allianser 2024. Nu uppgår antalet till 50. De omfattar fler än 430 lärosäten i 35 länder. Läs mer om resultatet från senaste utlysningen på EU komissionen.