Publicerad: 2019-04-08 12:08 | Uppdaterad: 2019-05-26 18:16

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts (OMEGA-NET)

IMM:s enhet för arbetsmedicin var 3-5 april värd för ett möte i ett EU-samarbete, Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts (OMEGA-NET) inriktat på optimering och integrering av kohorter som kan användas för forskning om arbete och arbetsvillkor. Omkring 100 deltagare från närmre 30 länder deltog.

Ett uppskattat inslag var en särskild session med unga forskare som presenterade sitt arbete. I övrigt ägnades en stor del av tiden till att konkret diskutera harmonisering av befintlig information om exponering och utfall i befintliga kohorter och standardisering av inhämtning av information i nya kohorter. Flera översiktsartiklar om detta planeras.

Det går att söka stipendier för utbyte mellan deltagande länder och en kurs i exposure assessment i epidemiologiska studier kommer att ges i juni i Danmark.

Mer information finns på http://omeganetcohorts.eu/