Publicerad: 2023-12-13 13:30 | Uppdaterad: 2023-12-13 13:30

Neo - NVS BSL labb flyttar från våning 8

Instrument i virusrummet i Biomedicum.
Virus Room D0411. Foto: Hongyan Xia

Under januari kommer NVS att flytta sitt BSL2-labb och BSL2/Isotop-labb från våning 8 till våning 7 i Neo. De kommer också att flytta ner sina labbkontor till våning 7.