Publicerad: 2014-09-08 11:21 | Uppdaterad: 2014-09-08 15:49

Nej till blocköverskridande forskningspolitik

Könskvoterade professurer – om inget annat biter. Men det blir ingen blocköverskridande överenskommelse kring forskningspolitiken om de rödgröna vinner valet.

Den 5 september bjöd Sveriges unga akademi in Alliansen och de rödgröna partierna till en utfrågning i Aula Magna, Stockholms universitet. På dagordningen stod de olika regeringsalternativen inför valet 2014 med fokus på forskning och vetenskap.

Tack, men nej tack från de borgerliga. Med ett par veckor till valet är Maria Stockhaus (M), Peter Honeth (FP), Hannes Hervieu (C) och Yvonne Andersson (KD) eniga om att vara oeniga med de rödgröna.

När Sveriges unga akademi ordnade politikerutfrågning i fredags upprepade Thomas Strand (S) sin inbjudan till samarbete.

– Vi vill ha en forskningspolitik som ligger fast vid regeringsskiften.

Men Strand fick nej.

En forskningsproposition var fjärde år är lagom, tycker Peter Honeth (FP).

– Skulle man lägga dem bara var tionde år riskerar politiken att hamna långt efter utvecklingen.

Forskning kommer upp till ytan när forskningspropositionen kommer, påpekade Yvonne Andersson (KD).

– Inte ens nu under en brinnande valrörelse kan man påstå att forskningsfrågorna ligger högst upp på agendan, sa hon.

Att lägga propositionen bara vart tionde år skulle kväva debatten, enligt henne.

Men det blev aldrig någon riktig glöd i debatten i Aula Magna vilket kan ha berott på att Sverigedemokraterna inte var inbjudna. Arrangörerna ville koncentrera sig på de troliga regeringsalternativen.

Dessutom är partierna eniga om det viktigaste – pengarna.

– Vi vill hålla budgetnivån som den är i dag, sa Freddy Grip (V).

Men Grip vill ha klara satsningar på jämställdhet, bland annat sex genusprofessurer.

– Excellenssatsningarna har omfördelat över en halv miljard kronor från kvinnliga forskare till manliga, menar Freddy Grip (V) som vill att vetenskapsråden ska ha nya riktlinjer som förhindra att jämställdheten minskar.

– Utvärderingar visar att excellenssatsningarnas medel ofta går till män, över 50 år och vita, enligt Thomas Strand (S).

I nuvarande takt är lika många professorer kvinnor som män först år 2047. Alldeles för långsamt, tycker de rödgröna.

– Vi kan inte vänta i tre decennier till, sa Per Olsson (MP).

Hos de rödgröna tvekar bara socialdemokraterna om könskvotering till professurer.

– Ja, jo… jo, okej till könskvotering. Men bara om inget annat biter, sa Thomas Strand.

Allianspolitikerna avvisar helt kvotering. För dem bör jämställdhet bland professorerna vara ett resultat av en jämställd samhällsutveckling i stort, inte av kvotering. Utom möjligen för Peter Honeth (FP) som bjöd de rödgröna på en strimma hopp om en blocköverskridande överenskommelse – i den frågan:

– Man behöver öka trycket. Jag vill inte hålla för uteslutet att – kalla det sanktioner eller incitament eller vad man vill – att någon åtgärd behövs för att öka takten.

Text: Jonas Fredén