Publicerad: 2017-05-08 15:38 | Uppdaterad: 2017-05-08 15:44

Neda Agahi ny docent i folkhälsovetenskap

I slutet av april antogs Neda Agahi, forskare vid Aging Research Center, som docent i folkhälsovetenskap vid KI:s institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

– Jag blev glad när jag fick beskedet! Docenturen är en viktig milstolpe i forskarkarriären och det känns roligt att ha nått den, säger Neda Agahi.

Hennes forskning handlar om åldrandet i ett livsloppsperspektiv, med fokus på levnadsvanor och socioekonomiska faktorer. I sin pågående forskning studerar hon framförallt alkoholkonsumtion i den äldre befolkningen och hur alkoholvanorna påverkas av att gå i pension.

Läs mer här.