Publicerad: 2022-11-11 14:30 | Uppdaterad: 2022-11-11 14:33

Nätverk ska stötta KI-forskning vid Max IV och ESS

Ett nytt nätverk på Karolinska Institutet ska stötta forskare som använder – eller vill använda – röntgenstrålar och neutroner i medicinsk forskning. Satsningen är kopplad till MAX IV och ESS-anläggningarna i Lund och stöds av infrastrukturnämnden (tidigare infrastrukturrådet) vid KI.

MAX IV är en nationell forskningsinfrastruktur och världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning. Anläggningen färdigställdes 2016 med Lunds universitet som värdorganisation. ESS (European Spallation Source) är en multidisciplinär forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla och öppnar för forskning 2028. ESS drivs av ett europeiskt konsortium med Sverige och Danmark som värdländer.

Personalporträtt Biomedicum
Hanna Barriga är koordinator för det nya nätverket. Foto: Johannes Frandsén

Syftet med det nu bildade forskarnätverket, kallat Xrays and Neutrons for Biomedical Applications Network, är att hjälpa KI:s forskare att dra nytta av utrustning, tekniker och tjänster vid MAX IV respektive ESS. Utöver en mejllista och nyhetsbrev planeras en seminarieserie (se faktarutan nedan).

I början av sommaren nästa år kommer Karolinska Institutet även att vara medarrangör till det årliga evenemanget Swedish Neutron Week.

– De här faciliteterna erbjuder fantastiska möjligheter för forskargrupper inom flera forskningsområden, som läkemedel, livsmedel, strukturbiologi, nanoteknologi, kemi och materialvetenskap. Genom vårt interna nätverk på KI kan vi utbyta erfarenheter och stötta varandra så att vi utnyttjar dessa världsunika resurser till fullo, säger Hanna Barriga, forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik som fått i uppdrag att bygga upp nätverket.

Missa inte…

…seminariet om neutronspridning och lipidnanopartiklar för mRNA-leverans den 12 december 2022. Föreläsare är Dr. Marianna Yanez Arteta från AstraZeneca i Göteborg.

Mer information i KI-kalendern (på engelska)

Kontakt

Hanna Barriga Forskningsspecialist