Publicerad: 2009-05-27 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

"Naturlig" föräldrautbildning minskar inte epiduralanvändning

Föräldrautbildning inriktad mot så kallad naturlig förlossning genom träning i andning och avslappning (psykoprofylax) minskar inte användningen av ryggbedövning eller kejsarsnitt jämfört med standardformen av föräldrautbildning. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet.

I studien lottades drygt 1000 gravida kvinnor och deras partner till en av två typer av föräldrautbildning under graviditeten. Den ena var inriktad på avslappning, andning och mentala strategier för att hantera förlossningen "naturligt". Den andra var utformad som den mer gängse föräldrautbildningen inom svensk mödravård, med förberedelse inför både förlossning och föräldraskap men utan praktisk träning.

När grupperna jämfördes efter förlossningen fanns ingen skillnad med avseende på användning av epidural (ryggbedövning) och förekomsten av kejsarsnitt. Det var heller ingen skillnad mellan grupperna när det gäller upplevelsen av förlossningen som positiv eller negativ, eller i upplevelse av föräldrastress tre månader efter förlossningen.

Forskarna drar slutsatsen att psykoprofylax inte minskar behovet av epidural eller gör för förlossningen till en mer positiv uplevelse, jämfört med standardformen för föräldrautbildning. De drar också slutsatsen att utbildning inför föräldraskapet (som var ett inslag endast i standard-utbildningen) inte minskar föräldrarnas stress under det tidiga föräldraskapet.

Publikation:

M Bergström, H Kieler, U Waldenström

Effects of natural childbirth preparation versus standard antenatal education on epidural rates, experience of childbirth and parental stress in mothers and fathers: a randomised controlled multicentre trial

International Journal of Obstetrics and Gynaecology (BJOG), 27 maj 2009, DOI: 10.1111/j.1471-0528.2009.02144.x.

För frågor, kontakta: