Publicerad: 2016-11-15 16:03 | Uppdaterad: 2016-11-25 11:07

Nationell suicidpreventiv konferens 2017

Den 11:e nationella suicidpreventiva konferensen kommer att äga rum den 12-13 september 2017 i Göteborg.

Konferensen arrangeras av Suicidprevention i Väst (SPIV) tillsammans med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP), Karolinska institutet, Stockholm. Årets tema är "Steg för livet – ny kunskap, effektivare samarbete för att förebygga självmord."

Läs mer om konferensen här.