Skip to main content
Publicerad: 2018-06-14 09:19 | Uppdaterad: 2018-06-27 15:57

Nationell satsning på toxikologi

Karolinska Institutet, KI, gör tillsammans med ytterligare tio universitet, det statliga forskningsinstitutet RISE, Länsstyrelsen Stockholm och ytterligare finansiärer en nationell satsning på infrastruktur inom toxikologi. Delar av den verksamhet som idag bedrivs inom Swetox i Gärtuna kommer i och med detta att överföras till RISE från 1 januari nästa år.

Det är nu klart att delar av verksamheten inom Swetox i Gärtuna, Södertälje kommer att tas över och drivas av det statligt helägda, oberoende forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden från och med den 1 januari 2019. Förhoppningen är att användningen av den expertis som finns inom verksamheten kommer att breddas till framförallt företag som behöver tillgång till riskbedömning av läkemedel, kemikalier och material.

Cirka 20 personer vid Swetox verksamhet i Gärtuna kommer att erbjudas anställning inom RISE. Anställda inom den nationella plattformen för nanosäkerhet SweNanoSafe och forskare kommer fortsatt att vara verksamma på KI, inom Institutet för miljömedicin (IMM) och institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC).

För att säkra övergången har KI tillsammans med övriga tio universitet i Swetox-samarbetet beslutat att gå in med bryggfinansiering de närmsta två åren:

– Vårt beslut innebär att verksamheten kan utvecklas ytterligare, och även fortsättningsvis nyttiggöras för akademi, företag och myndigheter, säger Karin Dahlman-Wright, prorektor vid KI.

Fakta
RISE Research Institutes of Sweden är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder expertis, tjänster och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. RISE har i dagsläget cirka 2 300 medarbetare som driver och stöder alla typer av innovationsprocesser.

Swetox är ett samarbete mellan KI och ytterligare tio universitet som startades 2014 i samband med att AstraZeneca la ner forskningsverksamheten i Gärtuna, Södertälje. Swetox infrastruktur är den forskningsinfrastruktur som de elva universiteten tog över efter nedläggningen.