Publicerad: 2013-09-10 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Nationell samling för att förhindra självmord

[PRESSINBJUDAN 2013-09-10] Självmord är den vanligaste enskilda dödsorsaken för män i åldrarna 15-44 år och den näst vanligaste bland kvinnor i samma åldrar. Under 2012 tog 1 523 personer sitt liv. Det gör självmord till ett stort problem i vårt samhälle, men ändå är det nedtystat och tabubelagt.

Med målet att förebygga självmord och att minska fördomarna kring suicid samlas Sveriges ledande praktiker och forskare inom suicidprevention och psykisk ohälsa vid en nationell konferens i Stockholm den 16-17 september. Konferensen arrangeras av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet och Stockholms läns landsting. Även anhöriga och politiker deltar för att i föreläsningar och workshops diskutera och dela erfarenheter kring självmordsprevention.

På schemat står exempelvis en föreläsning kring medie- och kommunikationsperspektiv på självmordsprevention, men även en redovisning av det regeringsuppdrag som NASP tilldelats - Första hjälpen till psykisk hälsa. Det är ett utbildningsprogram som riktar sig till barn, ungdomar och äldre med syfte att känna igen och förebygga psykisk ohälsa i vår omgivning. Under konferensen kommer även en europeisk studie angående självmordsprevention i skolan att redovisas. Över 12 000 ungdomar har deltagit i undersökningen som visar att självmordsprevention i skolan fungerar.

Bland föresläsarna finns bland andra Danuta Wasserman, chef för NASP och ordförande i European Psychiatric Association. Alan Apter, professor vid Schneider Childrens Medical Centre i Israel föreläser om "Psychological models of adolescent suicidal behaviour".

Lars Jacobson, professor i psykiatri vid Umeå universitet och överläkare vid Psykiatriska kliniken på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå föreläser om "Självmord i ett transkulturellt perspektiv".

Professor Danuta Wasserman menar att de årliga konferenserna är av stor vikt för suicidforskningen.

- Det är mycket angeläget att forskningsresultat omsätts i praktiken. Då kommer suicidprevention att kunna avläsas i statistiken, säger hon.

Tid: 16-17 september 2013 (registrering 08.00-08.30)

Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm

Anmälan senast fredag 13 september

För frågor, vänligen kontakta: