Publicerad: 2013-10-11 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Nationell konferens om kronisk inflammation

[PRESSINBJUDAN 2013-10-11] Nästa vecka arrangeras på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset en stor konferens kring kronisk inflammation. Det är ett femårigt nationellt forskningsprogram som nu avslutas. Samverkan mellan forskning, vård, patienter och industri har varit centralt i forskningsprogrammet - ett arbetssätt som visat sig vara mycket lyckosamt.

Samtliga medicinska universitet i Sverige har deltagit i det femåriga forskningsprogrammet som nu presenteras. Två professorer från Karolinska Institutet har lett samarbetet, som drivits som två projekt: Lars Klareskog har varit koordinator för programmet Combine och Jesper Z Haeggström har varit koordinator för Cidat. Förbättrad diagnostik, prevention och behandling av inflammatoriska sjukdomar i luftvägar, hjärta och kärl har varit viktiga frågeställningar och som man nu hoppas komma till nytta för stora patientgrupper.

- Våra resultat kommer att kunna omsättas i praktiken  det är jag övertygad om. Det gäller särskilt forskningen kring grönsakers förmåga att sänka blodtryck och motverka inflammation liksom de oväntade fynd som pekar på att vanliga mediciner mot astma skulle kunna användas för behandling av patienter med pulsåderbråck, säger Jesper Z Haeggström, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet.

Han säger vidare att projektet har lett fram till en imponerande mängd högkvalitativ forskning med flera innovativa genombrott med stark kommersiell potential. Även forskningen inom programmet Combine har gett en rad resultat som redan används för att förebygga reumatiska sjukdomar, och för bättre och tidigare behandling,

- Det gäller bland annat nya kunskaper om hur livsstilen påverkar risken att få reumatisk sjukdom och har stor betydelse för effekten av olika anti-reumatiska terapier. Vi har också skapat helt ny kunskap om mekanismer bakom inflammationssjukdomar, som nu kan användas för utveckling av nya terapier. Vårt arbetssätt med engagemang av patienter i forskningen och med nya modeller för industrisamverkan, blir viktiga för att ta dessa kunskaper från laboratoriet till klinisk tillämpning, säger Lars Klareskog, professor vid institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet.

Hälsoekonomi, samhällsvinster och patientmedverkan är några programpunkter som kommer att tas upp under konferensen där både nationella och internationella föreläsare, såväl som industri, finns representerade.

- Vi har fått så fina resultat på alla håll. Men tyvärr finns ingen tydlig fortsättning på projekten och det är synd och det kommer vi att ta upp i en avslutande paneldiskussion: hur kan vi fortsätta den här typen av givande samarbeten framöver - mellan forskning, patienter och industri, säger Susanne Karlfeldt, projektledare för Combine och ansvarig för organisationen av konferensen.

Arbetet inom projekten kommer att fortsätta som nätverk för samarbete inom reumatologi och inflammationsforskning i Sverige.

Finansiärer till programmet är Vinnova, Reumatikerförbundet, Stiftelsen för strategisk forskning, Vårdalstiftelsen, samt KK-stiftelsen.

Journalister hälsas välkomna och det finns även möjlighet att ordna intervjuer med forskare.

En sammanfattande del av konferensen som riktas till en bredare publik äger rum tisdag den 15 oktober kl. 13.00-16.30 i Nobel Forum, Karolinska Institutet campus Solna. Fler presentationer av vetenskapliga resultat från de två programmen samt föreläsningar från internationellt inbjudna forskare ges i Rolf Lufts auditorium på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, måndagen den 14 oktober kl. 9.00-17.15 och den 15 oktober kl. 8.30-12.00 i Nobel Forum. För detaljer, se filen nedan.

För ytterligare information, kontakta: